> Regulamin

Regulamin sklepu

Warunki i instrukcje dotyczące zakupu przez sklep internetowy zwanym w dalszej części „e-sklepem".

Szanowni Państwo!

Firma UNIDEKOR PL Sp. z o.o. prowadzi na swojej stronie handel elektroniczny (e-sklep). W ramach swojej działalności za pośrednictwem e-sklepu oferuje towary do wyposażenia sklepów, supermarketów, firm, wnętrz, zawsze zgodnie z aktualną ofertą.

Rejestracja
  1. Aby dokonać zakupu towarów w naszym sklepie wymagana jest rejestracja, przy której muszą być wypełnione obowiązkowe pola zaznaczone gwiazdką(*).
  2. W części „Adres" wypełnić należy: e-mail, hasło, nazwisko lub pełna nazwa firmy, ulica, miasto, kod pocztowy (format kodu pocztowego: 00000 - bez kreski)
  3. W części „Adres rozliczeniowy": dane do faktury, w przypadku gdy są inne niż w częśći „Adres", obowiązkowe jest pole NIP oznaczone gwiazdką(*)
  4. W części „Adres dostawy": proszę o uzupełnienie danych, w przypadku, gdy adres dostawy jest inny niż „adres rozliczeniowy" i „Adres"
  5. Do realizacji zakupu niezbędne jest wprowadzenie poprawnych danych. Dzięki zarejestrowaniu się czyli założeniu konta, Klient otrzymuje możliwość edycji swoich danych i możliwość wyświetlenia historii swoich zamówień.
  6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Firma UNIDEKOR PL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
  7. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski.
  8. Potwierdzenie rejestracji Klient otrzyma e-mailem na adres, który podał przy rejestracji. Po odebraniu e-maila z potwierdzeniem, można rozpocząć zakupy w naszym e-sklepie.
  9. Firma UNIDEKOR PL Sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych i nie wykorzysta tych danych do innych celów, niż sprzedaż w e-sklepie.
Jak się zalogować?

W polu e-mail wpisz cały e-mail podany w rejestracji.

W polu hasło, wpisz hasło podane przy rejestracji.

Jak szukać towarów?

Pozycje menu są ułożone są tematycznie i podzielone na kategorie, które znajdują się w lewej kolumnie z tytułem "Nasza oferta". Po kliknięciu wybranej kategorii można zobaczyć listy podkategorii lub towary w tej kategorii.

Jeśli Klient zna dokładne numery katalogowe lub nazwy towarów może bezpośrednio wyszukać je, używając pola „znajdź" po lewej stronie.

Wybór towarów.

W celu wybrania towaru trzeba podać liczbę sztuk i nacisnąć przycisk „do koszyka"

Możliwa jest korekta ilości zamówionych towarów poprzez ponowne wpisanie ilości sztuk danego towaru i naciśnięcie przycisku „Do koszyka".

Firma UNIDEKOR PL Sp. z o.o.zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oferowanych w e-sklepie, bez uprzedniego powiadomienia.

Wysyłka towarów i forma płatności.

Maksymalny czas realizacji zamówienia (do momentu wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 3 dni robocze. Przy braku towaru w magazynie informujemy telefonicznie lub mailowo o terminie realizacji zamówienia. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską.

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pomocą przelewu bankowego (przedpłata), gotówką u kuriera dostarczającego przesyłkę (pobranie), bądź gotówką przy odbiorze osobistym. Numer konta bankowego i nazwa banku podany jest na stronie głównej po prawej stronie w kolumnie „kontakt".

W przypadku przedpłaty (płatności przelewem) towar jest wysyłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na konto firmy UNIDEKOR PL Sp.z o.o., lub po przysłaniu przez Klienta potwierdzenia takiej wpłaty pocztą elektroniczną, bądź faksem.

Firma UNIDEKOR PL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską.

Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.

Koszt transportu zakupionych towarów pokrywa Kupujący.

Przyjęcie towarów

Klient zobowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu towaru sprawdzić, czy podczas transportu przesyłka nie została uszkodzona, czy zawartość opakowania i dokument sprzedaży odpowiadają zamówieniu. Wszystkie zgłoszenia co do niezgodności muszą być wysłane w ciągu 7 dni roboczych do siedziby firmy UNIDEKOR PL Sp. z o. o.

W przypadku wybrania płatności za pobraniem, klient zobowiązany jest uregulować kwotę pobrania bezpośrednio u kuriera dostarczającego zamówiony towar.

W przypadku odmowy przyjęcia zamówionego towaru klient zostanie obciążony kosztami transportu.

Reklamacje

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokółu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki (kuriera).

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z firmą UNIDEKOR PL Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji, oraz dołączyć zdjęcia reklamowanych towarów.

W przypadku uzasadnionych zwrotów reklamacyjnych z powodu wad technicznych, UNIDEKOR PL Sp. z o. o. zobowiązuje się do zwrotu: kosztów towaru, dostawy do Klienta i odesłania powrotnego do naszej firmy.

Firma UNIDEKOR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody lub utratę zysków wynikających ze zwrotu wadliwego towaru.

Zwrot towarów

Klient ma prawo do zwrotu niewykorzystanych towarów w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki do siedziby UNIDEKOR PL Sp. z o.o.

Koszt zwrotu towarów (transportu oraz opakowania) do siedziby firmy UNIDEKOR PL Sp.z o.o. ponosi kupujący (Klient).

Inne ustalenia

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawa z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Domniemywa się, że Użytkownik, składając zamówienie, zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.